Adres parafii:
ul. Zambrowska 24
16-001 Kleosin

telefon: 85-747-49-53
e-mail: proboszczparafiakleosin@gmail.com
web: www.parafiakleosin.pl

Konto parafialne, Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym, nr. rachunku:

75 8074 0003 0007 4939 2000 0010