25. Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

08:00     + Irena (25)
08:00     + Danuta Klimczuk (8 rocz.) i Eugeniusz Klimczuk
10:00        W intencji Mieczysława i Danuty Dąbek oraz Krystyna i Stanisław Gaińskich, o Boże błogosławieństwo,
                dar zdrowia
10:00        W intencji Jędrzeja Woźniel, z okazji 18 urodzin o Boże błogosławieństwo, zdrowie
10:00     + Bolesław, Antoni Kowalczuk i zmarłych z rodziny Kowalczuk i Czerka
12:00     + Helena Popławska (4 rocz.)
12:00     + Władysław Czajkowski (1 rocz.)
12:00     + Kazimierz, Marianna i Romuald Jabłońscy
18:00        W intencji Pawła, ofiarowanie i zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi
18:00        W intencji Julii Orłowskiej z okazji 1 rocz. urodzin, o Boże błogosławieństwo, dar zdrowia

26. Wielki Poniedziałek

07:00     + Irena (26)
07:00        W intencji chorego Adama, o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
18:00     + Stefanię (5 rocz.) i za zmarłych z rodziny Matejczyk i Sadowskich
18:00     + Anielę Pietraszko (15 rocz.) i zmarły Józef Pietraszko

27. Wielki Wtorek

07:00     + Irena (27)
18:00     + Jan Kosakowski (13 rocz.) i zmarła Janina Kosakowska
18:00     + Apolonia i Józef Dziekońscy

28. Wielka Środa

0700     + Irena (27)
18:00       W intencji Tomasza z okazji urodzin, o wszelkie łaski od Pana Boga
18:00       Wacław, Józef i Mieczysław Wiercińscy

29. Wielki Czwartek

07:00        Nie ma mszy
18:00        W intencji kapłanów pracujących na parafii, ofiara mszy od Róży Jana Pawła II
18:00        W intencji Sióstr Eucharystek, o Boże błogosławieństwo, ofiara mszy od przyjaciół Zgromadzenia
18:00        W intencji Andrzeja z okazji 60 urodzin o Boże błogosławieństwo, dar zdrowia
18:00        Zawierzenie i ofiarowanie Asi Niepokalanemu Sercu Maryi
18:00     + Irena (28)

30. Wielki Piątek

07:00        Nie ma mszy
18:00        Nie ma mszy

31. Wielka Sobota

07:00        Nie ma mszy
18:00        Nie ma mszy
22:00        W intencji parafian
22:00     + Sebastian, Tadeusz, Albinę i zmarli z rodziny Kamieńskich i Dziemianiuk
22:00     + Irena Pomichter (ostatnia msza święta gregoriańska)
22:00     + Antoni i Helena Zimnoch
22:00        W intencji zmarłych polecanych w marcu

01. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

08:00        Za żyjących i zmarłych członków Kół Różańcowych, ofiara mszy od Koła Jana Pawła II
08:00        W intencji Szymona Olszańskiego, z okazji 10 urodzin o wszelkie łaski od Pana Boga
08:00     + Marianna, Józef i Wacław Żoch
10:00        W intencji parafian
10:00     + Stanisław Zimnoch
10:00     + Eugenia, Stefan, Mieczysław, Ryszard i Jan Koluch
12:00        W intencji Huberta Woźniel z okazji 12 urodzin, o wszelkie Boże błogosławieństwo
12:00     + Jadwiga Bobrowicz (6 rocz.) i zmarli z rodziny
12:00     + Sławomir Pomichter (1 msza święta gregoriańska)
18:00        Nie ma mszy

Nabożeństwa

Sprawdź godziny Mszy Świętych

Zobacz

Konto budowy Kościoła

Budujemy nowy Kościół Parafialny w Kleosinie.

Zobacz

Intencje parafialne

Poradnia małżeńska