16. Niedziela XV Niedziela Zwykła

08:00  + Elfryda (14 rocz.) i Andrzej Kowalczyków
08:00  + Marianna Polak
10:00  + Eugeniusz Szmitka (16)
10:00  + Krzysztof Jabłoński (3 rocz.)
12:00  + Magdalena Kozłowska
12:00  + Michał Iwanowicz i za zmarłych z rodziny  Klim                                                                                            
chrzest
18:00     W intencji Katarzyny i Pawła Pogoda w 1 rocznicę ślubu, o zdrowie i Boże błogosławieństwo
18:00  + Stanisław Bobowik

17. Poniedz. Po XV Niedzieli Zwykłej

07:00  + Andrzej Pietuszyński
18:00  + Eugeniusz (17)
18:00  + Sabina Litwin i zmarli z rodziny Litwin i Kasprzyńskich

18. Wtorek Po XV Niedzieli Zwykłej

07:00     W intencji Małgorzaty Olszańskiej, o Boże błogosławieństwo szczególnie dar zdrowia
18:00  + Eugeniusz (18)
18:00  + Stanisław, Stanisławę i Alfred Świetliccy

19. Środa Po XV Niedzieli Zwykłej

07:00     Za parafian
07:00  + Irena i Władysław Kupiec
18:00  + Eugeniusz (19)
18:00  + Antoni Mierzyński

20. Czwartek Wspomnienie  bł. Czesława, kapłana

07:00     Dziękczynna za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla rodziny
18:00  + Eugeniusz (20)
18:00     W intencji Danuty Kaftańskiej, z okazji kolejnych urodzin o Boże błogosławieństwo, dar zdrowia

21. Piątek Po XV Niedzieli Zwykłej

07:00  + Krystyna Marek
18:00  + Eugeniusz (21)
18:00  + Nina Bogdziewicz (1 rocz. śmierci)

22. Sobota Święto św.  Marii Magdaleny

07:00     W intencji Barbary i Tadeusza Idzikowskich, z okazji 22 rocz. ślubu, o wszelkie Boże błogosławieństwo
18:00  + Eugeniusz (22)
18:00  + Stanisław, Regina, Zdzisław, Kazimierz, Piotr, Stanisław z rodziny Falkowskich

23. NiedzielaXVI Niedziela Zwykła

08:00  + Eugeniusz (23)
08:00  + Helena Pruszyńska, Jakub, Józef, Czesław i Antoni Pruszyńscy
10:00  + Janusz Sidoryk (7 rocz.), i zmarli z rodziny Sidoryk: Zofia i Józef
10:00     W intencji Jadwigi Wyszyńskiej, w podziękowaniu za szczęśliwą operacje, o wszelkie Boże błogosławieństwo
12:00     W intencji Małgorzaty i Czesława Olszańskich z okazji imienin, o wszelkie Boże błogosławieństwo
12:00  + Edyta i Agnieszka (8 rocz.) Czepiel                                            
chrzest (2)
18:00     W intencji znajomych i krewnych o Boże błogosławieństwo
18:00     W intencji Jakuba Patryka Dołgiert o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

Nabożeństwa

Sprawdź godziny Mszy Świętych

Zobacz

Konto budowy Kościoła

Budujemy nowy Kościół Parafialny w Kleosinie.

Zobacz

Intencje parafialne