LSO – Liturgiczna Służba Ołtarza

LSO – Liturgiczna Służba Ołtarza

Króluj nam Chryste! (Regna nobis Christe!)
Zawsze i wszędzie!  (Semper et ubique!)

Jako Ministranci – grupa chłopców i dziewcząt - służymy w Parafii Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kleosinie prowadzonej przez Misjonarzy Werbistów. Nasza zgrana wspólnota liczy obecnie 38 osób.
Spotykamy się na zbiórkach organizacyjnych dwa razy w miesiącu oraz jesteśmy zobowiązani do służby przy ołtarzu dwa razy w tygodniu. Co jakiś czas, aby ożywić i zacieśnić naszą wspólnotę organizujemy różne spotkania a także wyjazdy integracyjne.
Obecnie mamy kilku młodych ministrantów, kilkunastu z większym stażem i kilkunastu lektorów. Nasze zbiórki prowadzi ojciec opiekun, którym obecnie jest o. Kazimierz Szałaj

Dla chętnych do służby mamy miejsce w naszej wspólnocie
ministranckiej. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

 

Kto to jest ministrant?

,,Ministrare" (z łaciny) znaczy ,,służyć". Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ,,ministrant" wskazuje szczególnie na służbę podczas Mszy świętej.

1. Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej.

2. Ministrant jest tym, który NIESIE ZNAKI. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawić i wskazać na inną rzeczywistość.

3. Ministrant powinien sam być ZNAKIEM. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych. Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii" to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując.


X przykazań ministranta

1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą

Nabożeństwa

Sprawdź godziny Mszy Świętych

Zobacz

Konto budowy Kościoła

Budujemy nowy Kościół Parafialny w Kleosinie.

Zobacz

Intencje parafialne

Poradnia małżeńska