9 września 2017 roku, już  po raz 33,  wyruszyła piesza pielgrzymka Rodzin do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Krypnie Kościelnym, w dekanacie Knyszyn.

9 września 2017 roku, już  po raz 33,  wyruszyła piesza pielgrzymka Rodzin do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Krypnie Kościelnym, w dekanacie Knyszyn. Tegorocznym tematem pielgrzymki były słowa „Oto jestem”. Sformułowanie to wielokrotnie pojawia się na kartach Pisma Świętego i zachęca do wiary w słowa Boga oraz ufności, że On jest z nami „aż do skończenia świata” (Mt 28,20).

W taki sposób kończąca się Ewangelia według św. Mateusza zachęca uczniów do pójścia na krańce świata aby głosić tajemnicę Boga innym ludziom i narodom. Pielgrzymowanie zatem posiada coś z ducha misyjnego, gdyż jest świadectwem i katechezą w drodze. Wszyscy pielgrzymujemy ku najwyższemu powołaniu – życiu w Bogu.

Z naszej Parafii w tym roku udział w pielgrzymce wzięło 130 osób. Z pod Katedry wyruszyliśmy około 7:30, po krótkich postojach w Dobrzyniewie Kość, Pogorzałkach i Nowosiółkach dotarliśmy do Krypna około 17:30. Wszystkich pielgrzymów z całej Archidiecezji Białostockiej było około 7,500 osób. Wśród pielgrzymów było także 72 księży i Biskup Henryk Ciereszko. Uroczystej Mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia przewodniczył Arcybiskup Edward Ozorowski.

W imieniu o. Proboszcza, Franciszka Martyny i wspólnoty Werbistów w Kleosinie składam serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom pielgrzymki; ministrantom i Oazie za animację w modlitwie i śpiewie na szlaku. Dziękuję również pielgrzymom zmechanizowanym, którzy zadbali o nasz powrót do domów. Też tam byłem, smaczny bigos po drodze jadłem; wodę z miętą i miodem piłem.

o. Mieczysław Sagan, SVD


Nabożeństwa

Sprawdź godziny Mszy Świętych

Zobacz

Konto budowy Kościoła

Budujemy nowy Kościół Parafialny w Kleosinie.

Zobacz

Intencje parafialne