8 września pielgrzymka do Krypna

20.05.2018 nowo wyświęceni kapłani : Marcin Domański SVD, Hubert Łucjanek SVD oraz Teodor Tomasik SVD; odprawią swoją msze prymicyjną w naszym kościele.

Podczas I Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Sakralnej w Tykocinie chór wyśpiewał Brązowy Dyplom. 


Uroczystości Triduum Paschalnego 2018

Urodził się 5 listopada 1837 roku w Goch w prowincji Pruska Nadrenia niedaleko granicy niemiecko-holenderskiej. W 1844 roku rozpoczął naukę w miejscowej szkole podstawowej. W cztery lata później otwarto jednak w Goch szkołę średnią, gdzie zdolniejsi chłopcy mogli kształcić się dalej. Do niej też zaczął uczęszczać młody Arnold.

Historia dzieje się na naszych oczach – pisał swego czasu Piotr Waglowski. Możemy użyć tego cytatu także à propos ostatnich wydarzeń w Kleosinie.

Bóg się rodzi, moc truchleje.

Nabożeństwa

Sprawdź godziny Mszy Świętych

Zobacz

Konto budowy Kościoła

Budujemy nowy Kościół Parafialny w Kleosinie.

Zobacz

Intencje parafialne