STYCZEŃ

Rok 2013 rozpoczął się tragicznie dla wspólnoty parafialnej św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kleosinie.
6 stycznia 2013 roku, w godzinach przedpołudniowych w swoim pokoju został znaleziony martwy, O. Janusz Walerowski, SVD, proboszcz  i budowniczy kościoła.
Według diagnozy lekarza, O. Janusz zmarł około godziny 8:30, przyczyna śmierci to niewydolność krążenia, wylew krwi.  W dniu śmierci śp. O. Janusza  Walerowskiego, SVD, otwarta trumna z jego ciałem była wystawiona w kościele, gdzie pogrążeni w smutku  parafianie modlili się nad jego duszą.
Po konsultacji z zarządem Domu Misyjnego św. Kazimierza w Kleosinie i O. Prowincjałem, ustalono datę pogrzebu.
9 stycznia o godzinie 14 rozpoczęły się ceremonie pogrzebowe. Mszy świętej żałobnej przewodniczył abp Edward Ozorowski , metropolita białostocki, homilię wygłosił bp Jerzy Mazur SVD, ordynariusz diecezji w Ełku i wychowawca seminaryjny śp. O. Janusza. W Eucharystii uczestniczyło 60 kapłanów diecezjalnych i zakonnych oraz wiele sióstr i braci zakonnych. W pogrzebie wzięła udział między innymi mama O. Janusza, pani Krystyna i ks. Andrzej Walerowski, rodzony brat O. Janusza. Była obecna dalsza rodzina i parafianie z rodzinnej Nowej Rudy oraz Dobromierza, parafii ks. Andrzeja. Obecne były także delegacje władz samorządowych, Zespołu Szkół w Kleosinie oraz Straży Pożarnej. Większość  zgromadzonych na pogrzebie stanowili parafianie i przyjaciele O. Janusza. Po mszy świętej przemawiali: abp Edward Ozorowski, O. Andrzej Danilewicz, przełożony Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego, ks. Andrzej, brat O. Janusza, Krzysztof Marcinowicz, wójt gminy Juchnowiec Kościelny oraz inni uczestnicy pogrzebu.
O. Janusz Walerowski, pierwszy proboszcz parafii w Kleosinie został pochowany w grobowcu przygotowanym obok wieży kościoła parafialnego w Kleosinie. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.
Parafie na czas nieobecności nowego proboszcza prowadził, wikariusz O. Adam Madejczyk, SVD


LUTY

Decyzją o. Andrzeja Danilewicza, prowincjała Werbistów, i  dekretem arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego, nowym proboszczem została mianowany O. Franciszek Martyna, SVD, dotychczasowy proboszcz parafii pod wezwaniem św. Ap.  Piotra i Pawła w Pieniężnie.
17 lutego 2013 roku, O. Franciszek Martyna, SVD został wprowadzony w urząd proboszcza parafii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, w Kleosinie.
Uroczystość objęcia urzędu proboszcza miała miejsce w czasie mszy świętej o godzinie 12.00 w I Niedziele Wielkiego Postu, Roku Pańskiego 2013. Z ramienia księdza arcybiskupa aktu wprowadzenia w urząd dokonał dziekan dekanatu Białystok – Nowe Miasto, ksiądz Andrzej Kondzior.  Na mszy świętej był obecny O. Andrzej Danilewicz, przełożony prowincjalny oraz współbracia z Domu Misyjnego św. Kazimierza w Kleosinie. Uroczystość zakończyła się obiadem w Domu Misyjnym św. Kazimierza w Kleosinie.


MARZEC

21 marca 2013 roku, została podpisana umowa w sprawie powierzenia na stałe Zgromadzeniu Słowa Bożego Księży Werbistów parafii pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kleosinie.  Umowę podpisał ksiądz arcybiskup Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki  i O. Andrzej Danilewicz, SVD , Prowincjał Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego, Księży Werbistów. W ramach umowy Polska Prowincja przekazuje na rzecz Parafii część gruntów na których jest zbudowany kościół parafialny. Umowa stwierdza, że arcybiskup Metropolita Białostocki przekazuje na stałe Polskiej Prowincji  Zgromadzenia Słowa Bożego Księży Werbistów Parafie pod wezwaniem świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Kleosinie.
W dniach 24 do 31 marca, 2013 roku,  świętowaliśmy bardzo uroczyście Wielki Tydzień w naszej wspólnocie parafialnej w Kleosinie.
W Wielki Czwartek uroczystej mszy świętej Wieczerzy Pańskiej, o godzinie 18.00 przewodniczył i kazanie wygłosił O. Kazimierz Szałaj, SVD. Po mszy świętej, na ręce O. Proboszcza parafianie złożyli życzenia i kwiaty . W koncelebrze wzięli udział także ojcowie z Domu Misyjnego św. Kazimierza w Kleosinie.
W Wielki Piątek, Drogę Krzyżową ulicami Kleosina o godzinie 3.00 poprowadził O. Franciszek Martyna, SVD. Pomimo niesprzyjającej pogody zimno i śnieg parafianie licznie uczestniczyli w tym nabożeństwie.  Wieczorem o 18.00 rozpoczęły się ceremonie Wielkiego Piątku, przewodniczył im o kazanie wygłosił O. Adam Madejczyk, SVD
W Wielką Sobotę, uroczystości liturgiczne rozpoczęły się o godzinie 22.00. Mszy  świętej przewodniczył i kazanie wygłosił O. Franciszek Martyna, SVD, nowy proboszcz.  Msza święta zakończyła się uroczystą procesją rezurekcyjną ulicami Kleosina.
Podtrzymany został zwyczaj całonocnej adoracji przy Grobie Pańskim, z piątku na sobotę. Odpowiedzialność za adoracje wzięli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleosinie.
Święta Wielkanocne Roku Pańskiego 2013 minęły w parafii spokojnie w duchu modlitwy świątecznego wypoczynku. Tym większa radość dla Wspólnoty Parafialnej, że zostało ochrzczonych w święta czwórka dzieci.
Pogoda była wyjątkowo zimna i dużo śniegu, nie przeszkodziło to jednak naszym parafianom tłumnie wziąć udział w celebracji Wielkiego Tygodnia.


Maj

W niedzielę, 5 maja wspólnota parafialna  w Kleosinie świętowała mszę świętą prymicyjną nowo wyświęconych kapłanów Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego.  Nowo wyświęceni ojcowie przybyli do Parafii już w sobotę, gdzie wieczorem spotkali się z domownikami Domu Misyjnego św. Kazimierza na ulicy Zambrowskiej 24.
Dodatkowym powodem świętowania były urodziny rektora Domu, O. Feliksa Kubicza, SVD.

Na drugi dzień w niedzielę, młodzi ojcowie sprawowali uroczystą Eucharystie o godzinie 12 w południe. Mszy świętej przewodniczył i homilie wygłosił O. Adipati Manek, SVD, wraz z nim koncelebrowali: O. Andrzej Zalewski, SVD, O. Marek Ostrycharz, SVD, O. Paweł Ratajczak oraz Krzysztof Malejko. Po mszy świętej neoprezbiterzy udzielili zgromadzonym wiernym błogosławieństw prymicyjnego.  Uroczystości prymicyjne minęły w bardzo miłej i rodzinnej atmosferze,  zasługa to miedzy innymi O. Adipati, który w Kleosinie przez sześć miesięcy pracował duszpastersko w ramach praktyk diakońskich. 
Po mszy świętej miał miejsce obfitszy  niż za zwyczaj obiad w Domu Misyjnym św. Kazimierza w Kleosinie.

W niedzielę, 12 maja przeżywaliśmy w naszej parafii uroczystość Pierwszej Komunii. Do sakramentu przystąpiło  42 dzieci. Msza święta pierwszokomunijna miała miejsce o godzinie 12 w południe. Dzieci przygotowała pani  Agata Antczak, katechetka nauczająca dzieci w Szkole Podstawowej w Kleosinie.

21 maja, na mszy świętej o godzinie 18.00 biskup Henryk Ciereszko, udzielił sakramentu bierzmowania naszej młodzieży. W sumie sakrament przyjęło 59 osób. Przygotowaniem do sakramentu zajęli się O. Kazimierz Szałaj,SVD oraz pan Stanisław Cydzik, katecheta z Zespołu Szkół imieniem Jana Pawła II w Kleosinie.

30 maja tego roku, w Parafii świętowaliśmy uroczystość Bożego Ciała. Po uroczystej mszy świętej o godzinie 10 rano wyruszyliśmy w procesji po ulicach Kleosina z Jezusem Eucharystycznym. Dopisała pogoda i wierni. Przy każdym ołtarzu miało miejsce odczytanie Ewangelii i krótka homilia. Jako wspólnota parafialna, publicznie zamanifestowaliśmy naszą wiarę w obecność Jezusa w Eucharystii.


Czerwiec

Na koniec Oktawy Bożego Ciała, w czwartek o godzinie 18 sprawowana była uroczysta msza z procesją do czterech ołtarzy, poświęcenie wianków i ziół leczniczych oraz błogosławieństwo dzieci.
Ze spraw związanych z budową kościoła, 10 czerwca rozpoczynają się pracę związane z elektryką, mają potrwać około miesiąca.
Na początku lipca chcemy rozpocząć prace przy tynkowaniu . Na czas prac w kościele wszystkie msze i nabożeństwa będą odbywać się w dolnej kaplicy naszego kościoła.


Lipiec

Tak jak było zaplanowane, w pierwszy weekend lipca przy pomocy parafian, do pracy przyszło ponad 20 osób, przygotowaliśmy kościół do dalszych prac budowlanych.  Część wyposażenia kościoła została przeniesiona do dolnej kaplicy, część obrazów oraz relikwiarze zostały zabezpieczone w Domu św. Kazimierza w Kleosinie.
Rozpoczęte zostały prace w kościele: instalowanie przewodów elektrycznych, tynkowanie ścian i części wieży, oraz kładzenie klinkieru. Część prac, szczególnie elektryka zgodnie z deklaracja wykonawców będą wykonane gratisowo, jako pomoc Parafii.


Sierpień i wrzesień

Przez ten okres wszystkie msze i nabożeństwa odbywały się w dolnej kaplicy. W kościele trwały intensywne prace związane z wykończeniem wnętrz. Zostały już wykonane instalacje elektryczne, czekamy tylko na dostawę żyrandoli i kinkietów. Pod koniec września zostały zakończone prace przy tynkowaniu wnętrza kościoła. Po okresie około miesiąca, czas na schnięcie, planowane jest malowanie ścian w kolorze białym. Kontynuowane jest układanie klinkieru w kolorze jasny jantar, prace mają być ukończone w grudniu tego roku. W tym samym czasie prowadzona jest naprawa części dachu przy wieży kościoła.


Październik

Miesiąc ten rozpoczęliśmy uroczystością odpustu parafialnego, ku czci naszej patronki, świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Na świętowanie złożyło się kilka ważnych wydarzeń. 
Na ten dzień zaplanowaliśmy poświęcenie grobowca O. Janusza Walerowskiego SVD, pierwszego proboszcza parafii w Kleosinie.
Wspomniany grobowiec  został wybudowany ze składek parafian, którzy w ten sposób chcieli wyrazić wdzięczność świętej pamięci O. Januszowi za wkład jaki włożył w utworzenie i budowę wspólnoty parafialnej i kościoła w Kleosinie.
Świętowanie rozpoczęliśmy całodzienną adoracją Pana Jezusa. O godzinie 17:00 nastąpiło uroczyste poświęcenie grobowca, dokonał tego aktu ksiądz Andrzej Walerowski, brat zmarłego O. Janusza. Następnie O. rektor, Mirosław Kotowski SVD dokonał aktu poświęcenia tablicy O. Stefana Tarasiuka SVD współzałożyciela Domu Misyjnego św. Kazimierza w Kleosinie.
Po odmówieniu dziesiątki różańca w intencji zmarłego O. Janusza i Stefana SVD, udaliśmy się w procesji do dolnego kościoła. Mszy świętej koncelebrowanej przez wielu ojców z Domu Misyjnego w Kleosinie przewodniczył ks. Andrzej Walerowski, on też wygłosił kazanie odpustowe, przybliżając postać świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.
Jedyną przykrą sprawą było to, że pomimo zaproszenia bardzo gorącego, nie pojawił się żaden kapłan z dekanatu. Poza tym świętowanie przebiegło w naprawdę miłej i serdecznej atmosferze, zakończone uroczystą kolacją w Domu Misyjnym świętego Kazimierza w Kleosinie.


Listopad, Grudzień


Kontynuowane jest tynkowanie i kładzenie klinkieru w kościele. Prace idą  tak jak było  zaplanowane, najwięcej problemów mamy z zamówieniem żyrandoli. Szukaliśmy oferty w całej Polsce, najlepsza przyszła ze Śląska. W połowie grudnia przyszło zamówione oświetlenie  do kościoła.
Czas adwentu to msze święte roratnie, tradycyjnie o godzinie 6 rano. Przychodzi dosyć dużo ludzi, także dzieci z lampionami. Wszystkie nabożeństwa odbywają się w dolnej kaplicy, warunki trudne, prawie misyjne ale na frekwencje nie można narzekać.
Tak jak było zaplanowane, pierwsza msza w otynkowanym kościele, pomalowanym z pięknym oświetleniem odbywa się 24 grudnia o północy, tradycyjna pasterka. Przyszło bardzo dużo ludzi, jeśli nie z racji Pasterki to zobaczyć kościół w nowej formie: oświetlony, pomalowany na biało z klinkierem w kolorze piaskowym.  Opinie są takie, że wreszcie kościół wygląda jak kościół. Realizacja projektu była możliwa dzięki ofiarności parafian.

Nabożeństwa

Sprawdź godziny Mszy Świętych

Zobacz

Konto budowy Kościoła

Budujemy nowy Kościół Parafialny w Kleosinie.

Zobacz

Intencje parafialne